شماره تلفن : 33454188 - 077
شماره فکس : 33454189 - 077
شماره موبایل : 09173711151
آدرس : بوشهر - منطقه ویژه اقتصادی - پلاک 41
صندوق پستی : 1319-75135
e.mail : info@arkanchemi.com

از فرم زیر نیز می توانید با ما در ارتباط باشید