استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل 
آقای حسن شیرافکن . شماره تماس :09126626411   

استان فارس و سیستان و بلوچستان
آقای مهرداد کهنسال . شماره تماس : 09177132561

سایر استان ها
مدیرفروش کارخانه :
آقای میثم کشاورزی . شماره تماس : 09172410217