استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل 
آقای حسن شیرافکن . شماره تماس :09126626411   

استان مازندران و گلستان
آقای فلاح - شماره تماس 09113258859

استان فارس و سیستان و بلوچستان
آقای مهرداد کهنسال . شماره تماس : 09177132561

ساير استان ها
مدیرفروش کارخانه :

آقای میثم کشاورزی . شماره تماس : 09172410217