سوپر فسفات ساده
سوپرفسفات ساده حاوی عنصر فسفر به عنوان ماده مغذی اصلی گیاهان است به علاوه عنصر فسفر دارای عناصر مغذی دیگر نظیر گوگرد، کلسیم ، منیزیم، آهن، روی و منگنز است که سبب رشد ریشه و سنتز کلروفیل می گردد . سوپر فسفات ساده به دو شکل پودری و گرانوله عرضه می گردد که هر دو دارای یک آنالیز بوده و فقط شکل پودری به دلیل مصرف انرژی کمتر اندکی ارزانتر از فرم گرانوله است . سوپر فسفات ساده حاوی حداقل 21 درصد فسفر کل و 16 درصد فسفر محلول در آب است . به دلیل استفاده از خاک فسفات بسیار مرغوب در تولیدات شرکت ارکان شیمی کیفیت محصول بالاتر از استاندارد جهانی است . چین، برزیل، هند و مصر عمده تولید کنندگان و مصرف کنندگان سوپر فسفات ساده در دنیا هستند . از آنجایی که سوپر فسفات ساده دارای حداقل 12 درصد عنصر گوگرد و 20 درصد کلسیم است مناسبترین و ارزانترین کود برای دانه های روغنی ، نیشکر و سیب زمینی است . در زمین با فقر عنصر گوگرد کود سوپر فسفات ساده نیاز محصول به این عنصر را مرتفع می نماید و ثابت شده است که در این حالت بین 15 تا 25 درصد محصول افزایش می یابد . در صورت نیاز زمین کشاورزی به عنصری خاص و بنا به سفارش ، تولید سوپر فسفات ساده با ریز مغذی و به هر درصدی امکان پذیر می باشد . هریک از عناصر فسفر گوگرد و کلسیم در شکل گیری گیاهان در جدول ذیل خلاصه شده است.


عملکرد کلسیم عملکرد گوگرد عملکرد فسفر
1- کلسیم یکی از عناصر مهم جهت رشد و توسعه ریشه   می باشد .
2- پکتات کلسیم از مواد تشکیل دهنده لایه میانی دیواره سلولی است
3- کلسیم همراه با پتاسیم  در نفوذپذیری، آبگیری و حفظ نظام سلولی موثر است
4- کلسیم به طور غیر مستقیم  در بسیاری از سیستم های آنزیمی موثر است.
5- کلسیم وظیفه تنظیم تنفس را نیز به عهده دارد.
6- کلسیم به عرضه ازت تثبیت شده  در غده ها و سایر اندام های گیاه کمک می کند
7- جلوگیری از فشرده شدن خاک
1- تشکیل کلروفیل و پروتئین سنتز ( ساخت) روغن
2- تشکسل آنزیم ها و ویتامین ها
3- تقویت گره ها و غده های ریز در گیاهان سبز برای تثبیت نیتروژن
1- مهمترین نقش آن در فرآیند تولید و انتقال انرژی است
2- فسفر به همراه سایر عناصر  در ساختمان دانه گرده شرکت دارد و در تشکیل گل و دانه بندی اهمیت زیادی دارد و همچنین بر تولید اندام های زایشی اثر افزایشی دارد.

مشخصات نمونه : سوپر فسفات ساده گرانوله
سازنده : شرکت ارکان شیمی جنوب

ردیف مشخصات نتیجه
1 فسفر کل (P2O5) حداقل 22 درصد
2 فسفر محلول در آب (P2O5) حداقل 17 درصد
3 اسیدیته آزاد حداکثر 4 درصد
4 رطوبت حداکثر5 درصد
5 دانه بندی 5-2 میلی متر حداقل 90 درصد
6 درصد کادمیم حداکثر5 میلی گرم در کیلوگرم (PPM)
7 درصد سرب حداکثر 10 میلی گرم در کیلوگرم (PPM)
8 درصد وزنی گوگرد (S) حداقل 12 درصد